Oluline info

Vastavalt Tartu Linnavolikogu määrusele https://www.riigiteataja.ee/akt/430052018045?leiaKehtiv on alates 1.01.2020 munitsipaallasteaias ja -hoius lapsevanema poolt kaetava osa määraks 81,00 eurot kuus (540 eurot * 15%).

Sõnum edukalt saadetud!

Me vastame Teile 1-3 tööpäeva jooksul, aitäh kannatlikuse eest!