Visioon
Kaasaegne lasteaed on tervik uuendusmeelsusest ja traditsioonidest.
Missioon
Meie lasteaed toetab aktiivset liikumist, õpihuvi ja loovust!
Eesmärk
Lasteaia eesmärgiks on lapse areng väärtustades tema isikupära ja võimeid, hoides ja tugevdades tervist ning toetades tema emotsionaalset, vaimset, füüsilist ja sotsiaalset kujunemist terviklikuks isiksuseks.
Previous
Next

Turvalisus

Vaimset ja füüsilist kindlustpakkuv keskkond, mis toetab kõiki lasteaiapere liikmeid.

Õppija areng

Lapse ja täiskasvanu pidev huvi ning soov olla uudishimulik ja avastada, luua ja uurida, olla mänguline ja luua uusi seoseid erinevates õpiruumides.

Koostöö

Vastastikune toetus ja teineteiselt õppmine kõigi osapoolte vahel (laps ja laps, laps ja täiskasvanu, täiskasvanu ja täiskasvanu)

Innovaatilisus

Julgus ja tahe uusi ning kaasaegseid õppimis- ja õpetamisvõimalusi praktilistes tegevustes loovalt kasutada.

Sõnum edukalt saadetud!

Me vastame Teile 1-3 tööpäeva jooksul, aitäh kannatlikuse eest!